Home > Emerald Foundation First Page > روزنامه دیگری به نام انصاف در عرصه فعالیت های مطبوعاتی افغانستان، آغاز به کارکرد

روزنامه دیگری به نام انصاف در عرصه فعالیت های مطبوعاتی افغانستان، آغاز به کارکرد

October 15, 2011

امروزشنبه 23 میزان، افغانستان شاهد ظهور روزنامه جدیدی به نام انصاف شد. قبلا این نشریه به صورت هفته نامه منتشر می شد اما به گفته دست اندرکاران آن، ازمدت ها به این طرف تلاش وجود داشته است تا این هفته نامه به روزنامه تبدیل شود.
سید عیسی حسینی مزاری صاحب امتیاز ومدیر مسؤل این روزنامه گفت: اگرچه هفته نامه انصاف در طول حیات تقریبا یک دهه ای خود توانسته از پس مسؤلیت های مطبوعاتی به سلامت به درآید و نقشی مهمی در روشن نمودن افکارعامه مردم در داخل و محافل خارجی داشته باشد، اما مطمئنا روزنامه شدن این هفته نامه با همان رویکرد فکری وسیاسی قبلی می تواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.
آقای مزاری گفت: روزنامه انصاف در سطح مطبوعات برترکشور قرارخواهدگرفت، چنانچه از اولین شماره آن معلوم است وما تلاش خواهیم کرد که از هرجهت فقط همین روزنامه در رده اول مطبوعات مطلوب وپسندیده قرارداشته باشد.
وی علاوه کرد: مجموعه دست اندرکاران روزنامه انصاف از جمله افرادی هستند که بیشترین سابقه را درکارمطبوعاتی داشته و در کارنامه خود انتشار هفته نامه فریادعاشورا را به سه زبان وبه مدت ده سال یعنی از سال 1371 تا 1380 شمسی دارند و نیز ازسال 1380 تا اکنون مشغول انتشارهفته نامه انصاف بوده اند و بالطبع انتظار این است که این مجموعه بتوانند روزنامه خوب ووزینی را تحویل جامعه بدهند.

سردبیر روزنامه انصاف نیز به تبیین روند کارگذشته و آینده انصاف پرداخته و از روزنامه شدن انصاف ابراز خوشحالی نموده است. آقای سیدفاضل محجوب ضمن برشمردن محسنات هفته نامه انصاف به دو ویژه گی آن اشاره نموده است: یکی رویکرد فکری فرهنگی وسیاسی ودیگری بخش فنی وصفحه آرایی.
آقای محجوب دیدگاه خود را در رابطه با روزنامه شدن انصاف طی مقاله ای در اولین شماره روزنامه انصاف انعکاس داده است که در زیر از نظر می گذرد:

روزنامه انصاف؛ رسانه ای متخصص و متعهد

در سال 1380 خورشیدی و در غیبت بسیاری از رسانه های چاپی و غیر آن، خبرگزاری صدای افغان(آوا) و در اوایل سال 1381 هفته نامه انصاف، فعالیت فرهنگی خویش را آغاز نمودند.
از بدو آغازِ خبرگزاری (آوا) و هفته نامه انصاف، این دو رسانه، اگر چه همواره در تعامل نزدیک و تنگاتنگی قرار داشته، اما هرکدام برای خودش، هویت و شناسنامه علی حده و مستقلی را دارا بوده است.
هفته نامه وزین انصاف، در عرض و طولِ حضور مسئولانه اش در عرصه مطبوعات کشور، همواره سعی ورزیده است تا با عطفِ نظر به منافع و مصالح علیای کشور و ملت، در کنار انتقاد سازنده از دولت و تشویق آن به موارد خیر و صلاح، به کار شفافِ اطلاع رسانی مشغول باشد.
مواضع معقول و خردمندانه دینی، انعکاس آلام و معضلات اجتماعی، تحلیل و بررسی مسایل دینی، بازتاب گزینه های مبتلابه ادبی و آگاهی بخشی در زمینه مسایل اقتصادی و گاهاً ورزشی افغانستان و جهان، در کارنامه یک دهه فعالیت رسانه ای هفته نامه انصاف، به روشنی قابل مشاهده است.
صرف نظر از بسیاری ازمحاسن دیگر هفته نامه انصاف، این رسانه با وجود و حضور بسیاری از رسانه های چاپی دیگر، در دو حیطه، همواره متفاوت از دیگران و پیشگام بوده است:
1- بازتاب و نشر مسایل دینی – سیاسی
2- صفحه آرایی و دیزاین فنی و تقریباً منحصر به فرد
در بخش نخست باید گفت که اگر چه به تعقیب آغاز فعالیت فرهنگی خبرگزاری صدای افغان(آوا) و هفته نامه انصاف، رسانه های دیگری نیز کار نشراتی خویش را شروع کردند و حتی در میان آنان نشریاتی نیز بودند و هستند که به فعالیت های دینی – سیاسی مصروفند؛ اما حضور و وفور گزینه های دینی- سیاسی کماً و کیفاً در هفته نامه انصاف در طول حیات ده ساله آن، به گونه ای بوده که اجازه سبقت گیری در این حوزه را به هیچ نشریه و رسانه ای نداده است.
به نظر می رسد دلیل این پیشتازی نیز به نوع نگرش و جهان بینی گردانندگان این رسانه مربوط می شود؛ نگرشی که دیانت را عین سیاست و سیاست را عین دیانت می داند.
صد البته سیاستی ملحوظ و منظور است که ریشه در آموزه های مسلم و محرز دینی – مذهبی دارد و نه سیاست مرسوم و متداولِ حاکم بر جهان که ریشه در هر چیزی می تواند داشته باشد، الاً دین و آموزه های آن!
اما در بخش صفحه آرایی انحصاری هفته نامه انصاف، لزومی به واگویی واقعیت ها دیده نمی شود، بلکه برای کسی که با الفبای دیزاین و صفحه آرایی آشنایی داشته باشد، کافی است تا نگاهی به تناسب و هنجار مندیِ صفحات هفته نامه انداخته و آن را مقایسه کند با صفحه آرایی بسیاری از نشریات چاپی موجود در سطح شهرکابل.
وجود تناسب، هنجار و نظمِ ذوق پسند و دلپذیر در هماهنگی عکسها با نوشته ها و خطوط متوازن با عنوان ها ومعنون ها و تناسب عمیق طرح ها با موضوعات و هنجارمندی خطوط و نقوش با یکدیگر و در کل، سیر و ترتیب و تنظیم صفحات از اول تا انتها، همگی نشان از دقت و تبحرِ ذهن و انگشتانی دارد که هفته نامه را به این زیبایی آراسته است.
سرعت و پیچیدگی تحولات سیاسی، وفور و کثرت گزینه های فرهنگی، اجتماعی و از همه مهمتر وجود موضع گیری های لازم و ضروری در همه زمینه های موجود، صاحب امتیاز و دست اندرکاران هفته نامه انصاف را بر آن می دارد تا پس از این به کیفیت و کمیت کار عمیق تر اندیشیده و هفته نامه انصاف را به روزنامه انصاف ارتقاء دهند.
بدیهی است روزنامه انصاف، از حیث ماهیت و محتوا، همان هفته نامه انصاف خواهد بود. اما با انعکاس و بازتاب به روز و سریعتر داده ها و فرآورده های اطلاعاتی و رسانه ای.
روزنامه انصاف تلاش خواهد کرد تا همدوش با رسانه های مطرح کشور والبته با رقابت تنگاتنگ و سالم با سائر نشریات داخلی، به کار شفافِ فرهنگی و اطلاع رسانی بپردازد.
روزنامه انصاف، همچنانکه در آغاز و به عنوان هفته نامه انصاف، پیشگام بوده، در ادامه نیز تلاش خواهد کرد تا در بیان موضوعات مختلف دینی، سیاسی و… و اتخاذ مواضع معقول و خردمندانه نیز، پیشتاز و مقدم باشد.
روزنامه انصاف به کار رسانه ای به عنوان یک رسالت دینی و ملی نگاه کرده و به نشر و پخش موضوعاتی که منافی گزینه های دینی و ملی باشد، ابداًً مبادرت نخواهد کرد.
روزنامه انصاف در اتخاذ مواضع سیاسی اش، علاوه بر آنکه از نظام جمهوری اسلامی افغانستان، حمایت همه جانبه خواهد کرد، اما در انتقاد سالم و منطقی از دولتمردان نیز کوتاهی نمی کند.
روزنامه انصاف و دست اندرکاران آن، تابع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده، اما این به آن معنی نخواهد بود که از کنار خطاهای رجال دولتی و سیاسی کشور گذشته و آن را به نقد و نکوهش نخواهد گرفت؛ چرا که در قاموس این رسانه، دین، ملت و کشور اهمیت اولی را داشته و دولت و حکومت نیز در خدمت گزینه های فوق باید قرار داشته، باشند.
در پایان به این نکته تاکید می شود که دفتر روزنامه انصاف، مدیر مسئول و سایر دست اندرکاران آن، مشعوف و خرسندند که پس از این، با فعالیت روزنامه ای، در صف رسانه هایِ برتر کشور ایستاده و جهت رشد و تعالی فرهنگ و مطبوعات کشور، تلاش می کنند و در این زمینه به هرگونه پیشنهاد سازنده و انتقاد جهت دهنده با آغوش باز نگریسته این آمادگی را خواهند داشت تا ازیکسو برای بهبود فعالیت های رسانه ای خود واز سوی دیگری برای فراهم شدن زمینه جهت انعکاس مطالب مورد نیازجامعه، دست همکاری همه اقشار، نهادها و ارگانهای اسلامی، ملی ومردمی را بفشارد.

منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل

Advertisements
  1. October 26, 2011 at 5:09 PM

    Just desire to tell you ones report is usually as surprising. Your purity with your place is probably very good together with i really could consider you can be a pro on this subject. Fine using your concur okay to seize your own Feed maintain up to now together with honest blog post. Thanks a good trillion and even you need to keep going the particular satisfying function.

  2. October 29, 2011 at 7:38 PM

    Just plan to mention ones own guide can be as surprising. The clearness in your place is exactly superb plus i could suppose you happen to be knowledgeable on that area of interest. Ok in your choice alright to seize the Feed maintain so far with the help of heading place. With thanks a good million dollars and additionally i highly recommend you maintain the actual advantageous do the job.

  3. October 30, 2011 at 9:33 PM

    I’m a sucker for everyone ws assurance may possibly able-bodied show activity within them. It’s my opinion that these volume potential get significantly greater aces your message lath write-up, nonetheless targets they could birthday end up being accordant for the line not to mention feedback. Thanks a lot.

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.
%d bloggers like this: